คอป.
คอป.

รายงานการค้นหาความจริง เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง และ ข้อเสนอเพื่อการปรองดองฉบับสมบูรณ์ของ คอป.

 

 • รายงาน คอป.ฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ pdf)

 • รายงาน คอป.ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ e-Book

 • เอกสารแถลงข่าวการเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป. (ไฟล์ pdf)

 • บทสรุปผู้บริหาร (ไฟล์ pdf)

 • สรุปข้อเสนอแนะของ คอป. (ไฟล์ pdf)

 • บันทึกประธาน คอป. และบทความของกรรมการ คอป. (ไฟล์ pdf)

 •   

  uthaisak.info P A D @ C T O O O O O T C l u b :: uthaisak.biz ~ uthaisak.info ~ uthaisak.com :: © 2012 PAD @ CTOOOOOTClub :: uthaisak.biz .
  extremetracking